Лектори

Емилия Казълова

Емилия Казълова

Емилия Казълова е акушерка с над 35 години опит, като последните 28 години са в родилната зала. Основател на първото Училище за бъдещи родители в България. Притежава над 15 години лекторски опит във воденето на занятия за бременни и бъдещи родители. Сертифициран обучител от EUROPEAN Network of Childbirth Assosiations. Сертифициран медицински консултант по кърмене. Работи в Болница Свети Лазар и е водещата акушерка в Новооткритото АКУШЕРСКО ЗВЕНО, където всяка жена може да роди в уютна, спокойна и уединена обстановка само с акушерка, следвайки природните закони на нормалното раждане. Основните качества, които една акушерка трябва да притежава, са призвание за това, което прави, всеотдайност, любов към хората, търпение и решителност.  

всички лектори