Книги

Пътешествие в родителството

Пътешествие в родителството

Райна Захариева

За родителите:

  • на деца в най-ангажиращата и динамична предучилищна възраст;
  • които имат потребност от допълнителна информация;
  • които искат да разберат своето детство.

За учители в детската градина и училище:

  • за информиране на родителите;
  • за провеждане на обучения с родителите.

За прародители, които се грижат за своите внуци и/или правнуци:

  • които се колебаят между старите и познати, и новите стилове на възпитани

Страници: 132
Корица: мека
Език: български
Издателство: Изкуства

всички книги