Новини

Oсновополагащо обучение по „Пре- и перинатална психология. Превенция и работа с родилна травма”

Oсновополагащо обучение по „Пре- и перинатална психология. Превенция и работа с родилна травма”

Българска асоциация за развитие на Психомоториката (БАПМТ) предоставя възможност за включване в основополагащо обучение по „Пре- и перинатална психология". 

Обучението включва себерефлексия и самоосъзнаване на преживяното собствено раждане и евентуално преживяването на раждането на вашите собствени деца. Това ще бъде част от всеки модул, тъй като теорията ще активира несъзнателния отпечатък, който всеки от нас носи. В рамките на 6 модула ще пресъздадем собственото родилно изживяване по нов, позитивен и здравословен начин с „Positive Birth Recreation“, телеснотерапевтичен метод, разработен от Ебба Бойсен.

Настоящето обучение предлага задължителна база за 3 различни вида последващи обучения:

  • Обучение за обучител по раждане (Birth Educator) – отворено за всички след успешно завършване на основното обучение
  • Обучение за родилен психотерапевт – отворено за психотерапевти след успешно завършване на основното обучение
  • Обучение за медицински специалисти – отворено за акушер-гинеколози и акушерки след успешно завършване на основното обучение.

Вижте повече тук.

всички статии