Новини

Летни ваканционни игри

Летни ваканционни игри

Всяка сряда - от 30 юни до 28 юли - между 10 и 12 часа

Националният музей „Земята и хората“ предлага

ЛЕТНИ ВАКАНЦИОННИ ИГРИ за деца на възраст от 7 до 11 години.

Множеството увлекателни игри са разработени от музейни експерти с опит в изграждане на природонаучна грамотност сред малките откриватели на света. Летните ваканционни игри насърчават активността на децата в търсене на отговори, в логическото мислене, себеизявата, творчеството, пространственото въображение. Участието във всяка от 5-те големи теми, поражда силни изживявания и развива когнитивни, физически и социални умения.

  • 30 юни - ЗЕМЯТА: Пътешествие от огнетечната Земя до живата планета
  • 7 юли  - КРИСТАЛИТЕ: Създаване на кристали и игри с тя
  • 14 юли- МИНЕРАЛИТЕ: Как да разпознаваме минералите?
  • 21 юли -ВОДА и ЖИВОТ: Игри за подземни води, Дървото на живота и вкаменелости
  • 28 юли - ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА: Откриване на минерални богатства

ЛЕТНИТЕ ВАКАНЦИОННИ ИГРИ са подходящи за деца между 7 и 11 г.

Продължителност: 2 часа

Входна такса за дете за всяка отделна игра:     10 лв.

За записване и информация: deca.na.zemyata@gmail.com                                                                               

всички статии