Новини

За ролята на бащата в съвременното семействo

За ролята на бащата в съвременното семействo

Информационната епоха освен, че промени коренно начина на живот на цялото човечество, постави и нови очаквания към ролята на бащата. Роля, за която мъжете не бяха готови. Все повече изследвания доказват ползата дори и за новороденото, от това в живота му да участват активно и  двамата родители. Ежедневният контакт между детето и баща му, независимо от пола, носи много емоционална, сетивна и когнитивна полза за общото му физическо, емоционално и социално развитие. Това може да става чрез най-простите и ежедневни дейности, лично време и посвещаване, поне в рамките на това време. В уъркшопа ще поговорим за ролята на бащата в различните възрастови периоди. Ще се представят и практически идеи за подобряване на взаимодействието между бащата и детето. Ще поговорим и за важността на партньорските отношения.

Водещ: Иван Павлов – системен психотерапевт и психолог. Повече от 15 години опит в работата с двойки, индивиди, семейства и групи. Преподавател и супервизор. Вписан в Регистъра на психотерапевтите на Българска асоциация по психотерапия.

За повече информация кликнете тук

всички статии