Новини

Учебната година ще започне със задължително присъствие в предучилищните групи

Учебната година ще започне със задължително присъствие в предучилищните групи

На 15 септември започва учебната година не само за учениците, но също за малчуганите от предучилищните групи в детските градини. И както в училищата, коронавирусът значително променя дневния ред и в тези детски заведения.

За тях наред с мерките за дистанция между отделните групи и дезинфекция също е предвидена възможност за дистанционно онлайн обучение, но заради малката възраст на децата то ще е до 30 минути дневно.

И докато и през новата година просветните и здравните власти запазват препоръката малчуганите, които могат да бъдат гледани вкъщи, да не посещават детска градина, то това не важи за децата в предучилищна възраст, за които по закон образованието е задължително. Техните родители не могат да ги спрат от градина само заради страха от коронавирус.

В отделни случаи - при конкретни заболявания, които не позволяват посещенията на детето, или когато неговите родители или настойници са в рисковата група за COVID-19, родителите могат да изберат самостоятелна организация на обучение. 

За целта родителите следва да подадат заявление до директора на детската градина и да предоставят медицинска експертиза от лекар специалист, доказваща заболяването, се посочва в насоките на МОН за работата на детските градини, поясняват от Министерството на образованието.
 

Директори на общински заведения коментираха, че в случаите, когато детето няма да посещава предучилищна група, няма да се преминава към дистанционно обучение, а родителят ще получава материали - учебните тетрадки за съответната предучилищна група и помагала. Така той ще трябва да работи у дома с детето, като може да получава информация, насоки и помощ от учителя, както и чести консултации за напредъка.

В последните работни дни преди новата учебна година директори на детски градини все още получаваха указания и участваха в обучения за работата в условията на новия коронавирус. Директори коментираха пред редакцията, че все още липсва конкретика по някои въпроси, например запазва ли се изискването за максимум 20 деца в група. Този праг, след който децата следва да бъдат разделяни в отделни подгрупи, бе посочен в указанията от май месец на Министерството на здравеопазването за работата на детските градини. В изготвените сега от просветното ведомство насоки изискване за максимален размер на групите не е поставено.

Директор на столична градина коментира, че практиката е при по-голяма група децата в нея да бъдат разделяни в рамките на общото помещение, включително и да се хранят отделно. Това обаче тя определи като неприложимо, защото "трудно можеш да забраниш на малки деца да си играят заедно или да ги накараш да ядат на смени".

Недокрай уреден е и въпросът за дистанционното електронно обучение в предучилищните групи, което е вариант при извънредна ситуация. Възможност за такова обучение бе дадена с поправките в Закона за предучилищното и училищното образование, които депутатите спешно гласуваха миналата дни преди началото на учебната година.

"То ще се реализира, доколкото и ако е възможно, с участието на родителите и след заповед на министъра на образованието и науката". Заповед на просветния министър към 14 септември все още не е издадена.

Източник: dnevnik.bg

всички статии