Новини

Кабинетът одобри програма за изграждане на ясли, детски градини и училища

Кабинетът одобри програма за изграждане на ясли, детски градини и училища

Министерският съвет одобри Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020-2022 г.. По нея за настоящата година са осигурени до 70 млн. лв. Същият размер средства са прогнозните бюджети и за всяка една от следващите две години (2021 и 2022г.)

Програмата предвижда се строеж на нови детски ясли, градини и училища в страната, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи. Целта е да бъде намален недостигът на свободни места, като се създадат и предпоставки за въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст.

Министерския съвет одобри също допълнителен трансфер в размер на 50 милиона лв. по бюджета на Столичната община за 2020 г. за строителство, обзавеждане и оборудване на детски градини и детски ясли, както и за отчуждаване и изкупуване на терени и имоти за нуждите от нови места в детските заведения на територията на общината.

С допълнителните средства ще бъдат изградени нови сгради и ще се разшири капацитетът на съществуващите такива. Така ще се създадат условия за обхващане на всички деца в задължителна предучилищна възраст в детските градини.

Източник: dnevnik.bg

всички статии