Къде с дете?

* Интеркънекшън ООД не носи отговорност за промяна на дата и/или час на започване и/или завършване на събитието, продължителността му, както и за осъществяването или отлагането на дадено събитие.

23 февруари 2019
11:00

Събитие: ВЪЗДУЩНАТА ПРИНЦЕСА - ПРЕМИЕРА
Място: Театър "Възраждане"

Заради прокобата на зла вещица кралската дъщеря е обречена постоянно да лети, вместо да стъпва по земята. Освен лекокрила, тя е и леконравна - не умее да усеща състрадание към чуждото нещастие и не може да изпитва чувства. Единственото място, в което принцесата е различна и “здраво стъпила на земята”, е езерото, в което обича да плува.