Книги

Защо бебеносенето е важно

Защо бебеносенето е важно

Роузи Ноус

„Защо бебеносенето е важно“ е кратък, но подробен, научно обоснован, но достъпно написан, прекрасно илюстриран и даващ подкрепа и увереност наръчник по носене на бебета и деца, който всеки, интересуващ се от привързано и осъзнато родителство, трябва да прочете.

Издател: Вдъхновения

Съдържание:

Въведение: Какво представлява бебеносенето

  1. Еволюция на носенето
  2. Защо носенето е важно?
  3. Защо бебеносенето е важно за бебетата
  4. Защо бебеносенето е важно за семействата
  5. Дългосрочните ефекти от бебеносенето върху обществото
  6. Основи на носенето
  7. Как да започнете
  8. Най-честите притеснения
  9. Специални съображения

всички книги