За мама

Родителите у нас предпочитат да имат повече от едно дете

Родителите у нас предпочитат да имат повече от едно дете

Към момента повече от 70% имат едно дете, а само 26,5% са с две деца в семейството

Гражданското общество и неговото участие в политиките на България е предпоставка за адекватното реализиране на различни публични стратегии и концепции, с оглед на удовлетворяване на потребностите на заинтересованите страни. В тази връзка сдружение „Лордес” инициира и изпълнява проект, целящ насърчаването на гражданското участие в политиките за подобряване на демографското развитие в България. Беше разработен Анализ сред целевите групи бъдещи родители, настоящи родители, бизнес и държавна администрация, показващ интереса на изброените целеви групи към включването във форми на гражданско участие в България и по-конкретно – във формулирането, изпълнението и мониторинга на демографската политика. За целта бяха попълнени и изведени в Анализа данните от над 120 анкети от всички заинтересовани страни, предимно от бъдещи и настоящи родители, в пет отделни раздела.

В тази статия ще разгледаме анализираните и систематизирани данни от анкетното проучване, както и изводите от тях в Раздел 5. „Семейни модели“, касаещ настоящите и бъдещите родители и по-конкретно - брой деца в семейството, идеален семеен модел, както и за възрастта, в която респондентите считат за най-подходяща за родителство (респективно за майка и баща).

Над 85% от изследваните родители и 88% от бъдещите родители нямат деца от предходен брак с партньора си. От изследваните представители на родители повече от 70% към момента имат едно дете, а 26,5% са с две деца в семейството. Интересни са въпросите колко деца искат да имат представителите на двете целеви групи (фиг. 1) и респективно какъв е техният идеал за семеен модел (фиг. 2).

Цялата статия можете да прочете тук 

всички статии